OM OSS
Introtek AS tilbyr proffesjonell kameraovervåking til bedrifter og skreddersyr sikkerhetsløsninger som passer deres virksomhet og behov.

Nedetid er utrolig kostsomt for en bedrift og med små midler kan både tid og resurser frigjøres. Vi sikrer deres verdier med overvåking av viktig utstyr via kameraovervåking, alarm, termosensorer, virusangrep samt back up av kritiske systemer.

Våre kunder finnes innenfor en rekke virksomheter; fra båthavner til industrier.

Vi tilpasser tekniske løsninger og sikrer deres data med ende til ende kryptering for GPS, datatrafikk samt mobilnett.